آموزشگاه آشپزی در تهران
تور آنتالیا
ویزای تایوان
قیمت تور کانادا
تشک
خرید زودپز تفال
اتو بخار تفال
توتون پیپ
قیمت پیپ
خرید بک لینک
ساخت وبلاگ
تحقيقات و پژوهش
درباره من
موضوعات
  موضوعي ثبت نشده است
نويسندگان
برچسب ها
عضویت در خبرنامه
  عضویت لغو عضویت

ورود اعضا
  نام کاربری :
  پسورد :

عضویت در سایت
  نام کاربری :
  پسورد :
  تکرار پسورد:
  ایمیل :
  نام اصلی :

نويسنده :م
تاريخ: ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ساعت: ۰۷:۳۹:۳۵

چالش ها در بهبود بهره وري انرژي در پرديس دانشگاه از طريق استفاده از فناوري تشويقي و سنسورهاي هوشمند

تعداد صفحات انگليسي 38 صفحه (9557 كلمه) تعداد صفحات ترجمه فارسي 41 صفحه ترجمه انگليسي به فارسي، دانشگاه، پژوهش مقاله انگليسي به همراه مقاله فارسي در قالب آفيس قابل ويرايش به همراه ترجمه شكل و جدول هر 250 كلمه 1 صفحه ميباشد منظور از 250 كلمه تعداد كلمات در متن انگليسي هست زير قيمت بازار

دانلود چالش ها در بهبود بهره وري انرژي در پرديس دانشگاه از طريق استفاده از فناوري تشويقي و سنسورهاي هوشمند


چالش ها در بهبود بهره وري انرژي در پرديس دانشگاه از طريق استفاده از فناوري تشويقي و سنسورهاي هوشمند چالش ها در بهبود بهره وري انرژي مقاله چالش ها در بهبود بهره وري انرژي پايان نامه چالش ها در بهبود بهره وري انرژي تحقيق در مورد چالش ها در بهبود بهره وري انرژي بهره وري انرژي در پرديس دانشگاه از طريق استفاده از فناوري تشويقي پايان نامه بهره ور
دسته بندي آزمون ارشد
فرمت فايل docx
حجم فايل 2338 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 15
تعداد صفحات انگليسي 38 صفحه (9557 كلمه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسي 41 صفحه
ترجمه انگليسي به فارسي، دانشگاه، پژوهش
مقاله انگليسي به همراه مقاله فارسي در قالب آفيس قابل ويرايش
به همراه ترجمه شكل و جدول 
هر 250 كلمه  1 صفحه ميباشد
منظور از 250 كلمه تعداد كلمات در متن انگليسي هست 
زير قيمت بازار
نمونه مقاله

چكيده: تاثير مصرف انرژي و انتشار كربن در انگلستان يك چالش جدي است. اين چالش بويژه در ميان ساكنان دانشگاه، جايي كه استفاده از برق و انتشار كربن بطور نامرئي در دانشجويان وجود دارد، بيشتر ديده مي شود. در خوابگاه دانشجويي، انتخابهاي شخصي و تأثيرات اجتماعي بر مصرف برق و كاهش انتشار كربن، تاثيرگذار هستند. بنابراين، راه حل هاي نوآورانه براي تغيير رفتار مصرف انرژي دانشجويان، يك نياز است كه شامل يك بخش اميدبخش، راه حل، ارائه زمان واقعي اطلاعات مصرف برق به دانشجويان از طريق وبسايت است، در عين حال، بكارگيري نماينده(مسئول) انرژي در هر سالن به القاء انگيزه در ميان دانشجويان منجر مي شود.


كلمات كليدي: انتشار كربن؛ حفاظت از انرژي؛ حسگرهاي هوشمند؛ سيستم بازخورد؛ رابط پذيرش؛ محيط زيست؛ تغيير رفتاري و معماري سيستم

دانلود چالش ها در بهبود بهره وري انرژي در پرديس دانشگاه از طريق استفاده از فناوري تشويقي و سنسورهاي هوشمند

نويسنده :م
تاريخ: ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ساعت: ۰۴:۰۵:۰۳

«اثربخشي درمان تلفيقي مدل ماتريكس و «كاهش استرس بر پايۀ ذهن آگاهي» بر نشخوار فكري، تنظيم هيجاني، و كاهش عود مصرف در وابستگان به شيشه»

«اثربخشي درمان تلفيقي مدل ماتريكس و «كاهش استرس بر پايۀ ذهن آگاهي» بر نشخوار فكري، تنظيم هيجاني، و كاهش عود مصرف در وابستگان به شيشه»

فرمت فايل : doc

حجم : 582

صفحات : 141

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

«اثربخشي درمان تلفيقي مدل ماتريكس و «كاهش استرس بر پايۀ ذهن آگاهي» بر نشخوار فكري، تنظيم هيجاني، و كاهش عود مصرف در وابستگان به شيشه»

مشكل رايج در اختلالات سوء مصرف مواد، عود مصرف مواد حتي در بين افراد مداوا شده مي باشد كه اين موضوع در مورد مادۀ مخدر شيشه بيشتر صدق مي كند. از سويي، ذهن آگاهي يك سازۀ شناختي قابل پايش و مداخله در روان شناسي است. هدف اصلي اين پژوهش، ارزيابي اثربخشي كاربرد درمان تلفيقي مدل رايج ماتريكس و «كاهش استرس بر پايۀ ذهن آگاهي» (MBSR) بر نشخوار فكري، تنظيم هيجاني، ذهن آگاهي، و ميزان عود مصرف بود. با روش نمونه گيري هدفمند و پس از همتاسازي گروهي، 54 آزمودني به صورت تصادفي انتخاب و دوباره تصادفي در سه گروه مساوي تلفيقي، ذهن آگاهي، و ماتريكس (كنترل) جاسازي شدند. سه پرسشنامه، قبل و پس از اتمام برنامۀ 8 هفته اي آموزش MBSR، توسط هر سه گروه تكميل گرديد. نشخوار فكري با ابزار پرسشنامۀ نشخوار فكري، تنظيم هيجاني با ابزار مقياس دشواري هاي تنظيم هيجاني، ذهن آگاهي با ابزار مقياس ذهن آگاهي، و ميزان عود مصرف با ابزار تست تشخيصي مت آمفتامين سنجيده شدند. براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون هاي تجزيه و تحليل كوواريانس تك متغيري و ويلكاكسون استفاده شد. نتايج نشان دهندۀ كاهش معنادار نشخوار فكري (p<0/01)، دشواري هاي تنظيم هيجاني(p<0/001)، ميزان عود مصرف (P<0/04)، و افزايش معنادار ذهن آگاهي (P<0/035)، در گروه تلفيقي در مقايسه با گروه كنترل بود، در حاليكه در گروه ذهن آگاهي صِرف، ميزان كاهش عود مصرف در مقايسه با گروه كنترل معنادار نشد (P<0/6) بدين معني كه فرضيۀ 7 رد شد، اگرچه ديگر متغيرها تغييرات مشابه داشتند. با وجود رد شدن فرضيۀ مزبور، يك مدل جايگزين پيشنهاد شد، بدين معني كه مكانيزمي جديد كه ناشي از تركيب مدل ماتريكس و درمان MBSR مي باشد منجر به كاهش بيشتر عود مصرف در گروه تلفيقي در مقايسه با گروه كنترل مي شود. اين يافته بيانگر اين است كه درمان MBSR فاكتوري مفيد اما نه يك فاكتور كافي براي هدف قرار دادن عود مصرف است. به بياني، پژوهش حاضر مداركي را دال بر ارزش ادغام كردن درمان MBSR در درمان هاي سوء مصرف مواد ارائه مي دهد يعني يك مكانيزم بالقوۀ تغيير را از طريق درمان تلفيقي برملا مي سازد.

كليد واژه ها: تلفيقي، ذهن آگاهي، مدل ماتريكس، نشخوارفكري، تنظيم هيجان

فهرست مطالب

چكيده. 1

فصل اول:مقدمه و كليات پژوهش. 2

1-1 مقدمه. 3

1-2 بيان مسئله. 6

1-3 اهميت و ضرورت پژوهش. 8

1-4 اهداف پژوهش. 10

1- 5 پرسش ها و فرضيه هاي پژوهش. 10

1-5-1 پرسش هاي پژوهش. 10

1-5-2 فرضيه هاي پژوهش. 11

1- 6 تعاريف نظري و عملياتي متغيرها. 11

1-6-1 تعاريف نظري. 11

1-6-1-1 شيشه (مت آمفتامين). 11

1-6-1-2 وابستگي به مواد. 12

1-6-1-3 ذهن آگاهي. 12

1-6-1-4 نشخوار فكري. 12

1-6-1-5 تنظيم هيجاني. 13

1-6-1-6 عود مصرف مواد. 13

1-6-2 تعاريف عملياتي. 13

1-6-2-1 وابستگي به مت آمفتامين. 13

1-6-2-2 ذهن آگاهي. 13

1-6-2-3 نشخوار فكري. 13

1-6-2-4 تنظيم هيجاني. 14

1-6-2-5 عود مصرف مت آمفتامين. 14

فصلدوم:گسترۀ نظري و بازنگري تحقيقات پيشين. 16

2-1 مقدمه. 17

2-2 مباني نظري پژوهش. 17

2-2-1 مت آمفتامين. 17

2-2-2 عود مصرف مواد. 21

2-2-3 ذهن آگاهي. 22

2-2-4 اعتياد. 24

2-2-4-1 اعتياد و ذهن آگاهي. 24

2-2-4-2 اعتياد و استرس. 25

2-2-5 درمان «كاهش استرس بر پايۀ ذهن آگاهي» يا MBSR.. 26

2-2-6 نشخوار فكري. 27

2-2-6-1 نشخوار فكري و استرس. 29

2-2-7 تنظيم هيجاني. 30

2-2-7-1 تنظيم هيجا ني و استرس. 33

2-2-7-2 تنظيم هيجاني و نشخوار فكري. 33

2-2-8 اعتياد و موج سوم رفتار درماني. 34

2-2-8-1 شناخت درماني بر پايۀ ذهن آگاهي (MBCT). 36

2-2-8-2 رفتاردرماني جدلي(DBT)36

2-2-8-3 درمان قبول و تعهد (ACT). 37

2-2-9 درمان هاي ديگر بر پايۀ ذهن آگاهي (در درمان اعتياد). 37

2-2-9-1 مدل پيشگيري از بازگشت بر پايۀ ذهن آگاهي (MBRP). 37

2-2-9-2 خود- طرحواره درماني معنوي (3-S). 38

2-2-9 تاريخچۀ مواد مخدر منجمله شيشه. 39

2-2-10 تاريخچۀ ذهن آگاهي. 41

2-2-11 تاريخچۀ درمان «كاهش استرس بر پايۀ ذهن آگاهي» (MBSR)42

2-2-12 تاريخچۀ درمان هاي مختلف در درمان اعتياد. 42

2-2-12-1 درمان هاي شناختي رفتاري منجمله ماتريكس. 42

2-2-12-2 تلفيق درمان هاي شناختي رفتاري و ذهن آگاهي. 43

2-2-13 تاريخچۀ مطالعه دربارۀ نشخوار فكري. 45

2-2-14 تاريخچۀ مطالعه در بارۀ تنظيم هيجاني. 45

2-2-15 تئوري ها در خصوص اعتياد و عود مصرف. 45

2-2-15-1 تئوري انگيزه. 45

2-2-15-2 تئوري جلوگيري از عود مصرف مواد مارلات و گوردون. 46

2-2-15-3 تئوري مواجهه با سرنخ. 46

2-2-15-4 تئوري هاي زير بنايي درمان هاي جلوگيري از عود مصرف مواد 47

2-2-16 تئوري ها در خصوص نشخوار فكري. 49

2-2-17 تئوري ها در خصوص تنظيم هيجاني. 50

2-3 بررسي پژوهش هاي انجام شده در خصوص موضوع. 51

2-3-1 پيشينه پژوهش در خارج از كشور. 51

2-3-2 پيشينۀ پژوهش در ايران. 60

2-3-3 جمع بندي پيشينۀ پژوهش ها در خارج و ايران. 66

فصل سوم:روش پژوهش. 67

3-1 مقدمه. 70

3-2 طرح كلي پژوهش. 68

3-3 جامعه، نمونه، و روش اندازه گيري. 68

3-3-1 جامعه. 68

3-3-2 نمونه. 68

3-3-3 روش اندازه گيري (ابزارهاي گردآوري داده ها). 69

3-3-3-1 ذهن آگاهي. 69

3-3-3-2 تنظيم هيجاني. 70

3-3-3-3 نشخوار فكري. 71

3-3-3-4 عود مصرف مواد. 71

3-4 روش اجراي پژوهش. 72

3-5 روش تجزيه و تحليل آماري داده ها. 74

3-6 ملاحظات اخلاقي. 74

فصل چهارم:توصيف و تحليل داده ها. 76

4-1 مقدمه. 77

4-2 بخش اول: آمار توصيفي. 77

4-3 بخش دوم: يافته هاي استنباطي. 78

4-3-1 تحليل كوواريانس. 78

4-3-2 تحليل كوواريانس. 80

4-3-3 تحليل كوواريانس. 81

4-3-4 تحليل كوواريانس. 83

4-3-5 تحليل كوواريانس. 84

4-3-6 آزمون ويلكاكسون. 87

4-3-7 آزمون ويلكاكسون. 89

4-4 ضرايب آلفاي كرونباخ ابزارهاي پژوهشي مورد استفاده در مطالعه 89

فصل پنجم:بحث و نتيجه گيري. 90

5-1 مقدمه. 91

5-2 بحث و نتيجه گيري. 91

5-3 محدوديت هاي پژوهش. 97

5-4 پيشنهادات. 98

5-4-1 پيشنهادات پژوهشي. 98

5-4-2 پيشنهادات كاربردي. 98

پيوست ها. 99

1) مقياس پاسخ توأم با نشخوار فكري RRS از پرسشنامه سبك هاي پاسخ RSQ 100

2) مقياس ذهن آگاهي (MAAS)103

3) مقياس دشواري هاي تنظيم هيجاني (DERS)105

آموزش روش درماني «كاهش استرس بر پايۀ ذهن آگاهي». 109

منابع و مأخذ. 113

 فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 4- 1: خلاصه داده هاي توصيفي براي متغيرهاي مورد مطالعه. 77

جدول 4-2: تحليل كوواريانس براي متغير وابسته نشخوار فكري در پس آزمون (گروه 1 و3). 78

جدول 4- 3: ميانگينهاي تعديل شده متغير نشخوار فكري در گروههاي مختلف در پس آزمون. 79

جدول 4-4: تحليل كوواريانس براي متغير وابسته نشخوار فكري در پس آزمون (گروه 2 و 3). 80

جدول 4-5: ميانگينهاي تعديل شده متغير نشخوار فكري در گروههاي مختلف در پس آزمون. 80

جدول 4 - 6: تحليل كوواريانس براي متغير وابسته دشواري هاي تنظيم هيجاني در پس آزمون
(گروه 1 و 3). 81

جدول 4- 7: ميانگينهاي تعديل شده متغير دشواري هاي تنظيم هيجاني در گروههاي مختلف
در پس آزمون. 82

جدول 4-8: تحليل كوواريانس براي متغير وابسته دشواري هاي تنظيم هيجاني در پس آزمون
(گروه 2 و 3). 83

جدول 4-9: ميانگينهاي تعديل شده متغير دشواري هاي تنظيم هيجاني در گروههاي مختلف
در پس آزمون. 83

جدول 4-10: تحليل كوواريانس براي متغير وابسته ذهن آگاهي در پس آزمون 84

جدول 4-11: ميانگينهاي تعديل شده متغير ذهن آگاهي در گروههاي مختلف در پس آزمون. 85

جدول 4-12: توزيع فراواني ميزان عود مصرف در دو گروه تلفيقي و كنترل 86

جدول 4-13: آزمون ويلكاكسون براي مقايسه عود مصرف در دو گروه تلفيقي و كنترل. 87

جدول 4-14: توزيع فراواني ميزان عود مصرف در دو گروه ذهن آگاهي و كنترل 88

جدول 4-15: آزمون ويلكاكسون براي مقايسه عود مصرف در دو گروه ذهن آگاهي و كنترل. 89

جدول 4-16 : پايايي پرسشنامه. 89

 فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار 4-1: توزيع فراواني عود مصرف در دو گروه تلفيقي و كنترل 86

نمودار 4-2: توزيع فراواني عود مصرف در دو گروه ذهن آگاهي و كنترل 88

قيمت محصول : 20000 تومان

دانلود
نويسنده :م
تاريخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ساعت: ۰۶:۲۵:۰۵

مقايسه نقش ابعاد سرشت و منش و شيوه هاي فرزند پروري والدين در افراد همسر آزار و قربانيان همسر آزار

مقايسه نقش ابعاد سرشت و منش و شيوه هاي فرزند پروري والدين در افراد همسر آزار و قربانيان همسر آزار

فرمت فايل : doc

حجم : 4789

صفحات : 112

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

 پايان نامه كارشناسي

مقايسه نقش ابعاد سرشت و منش و شيوه هاي فرزند پروري والدين در افراد همسر آزار و قربانيان همسر آزار

 

*ضميمه پروپوزال مقايسه نقش ابعاد سرشت و منش و شيوه هاي فرزند پروري والدين در افراد همسر آزار و قربانيان همسر آزار در 11 صفحه

*ضميمه پاور پوينت مقايسه نقش ابعاد سرشت و منش و شيوه هاي فرزند پروري والدين در افراد همسر آزار و قربانيان همسر آزار در 47 اسلايد

 

چكيده

هدف از پژوهش حاضر مقايسه نقش ابعاد سرشت و منش و شيوه هاي فرزند پروري والدين در افراد همسر آزار و قربانيان همسر آزار است روش اين تحقيق،توصيفي از نوع پس رويدادي وعلي مقايسه اي است. جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه افراد همسر آزار و قربانيان همسر آزار درسال92 درشهرستان اردبيل مي باشد. نمونه پژوهش تعداد 60 نفر (30 نفر از قربانيان همسر آزار و 30 نفر از افراد همسر آزار) و به روش تصادفي ساده انتخاب شد .  ابزار اين پژوهش پرسشنامه سرشت و منش كلونينجر و مقياس فرزند پروري دروزوتي من بود براي بررسي فرضيه ها از نرم افزار SPSS و تحليل واريانس چند راهه استفاده شده است. نتايج پژوهش نشان داد كه از بين ابعاد سرشت مولفه هاي نوجويي، آسيب پرهيزي، پاداش، پشتكار، و از بين ابعاد منش همكاري، خود راهبردي و خود افرازي در بين افراد قرباني همسر آزار بالاتر از افراد همسر آزار بوده و همچنين طبق نتايج افرادي كه همسر آزار هستند بيشتر شيوه فرزند پروري سلطه گر داشتند. بر اساس يافته هاي پژوهش حاضر مي توان نتيجه گرفت ابعاد سرشت و منش و همچنين شيوه هاي فرزند پروري در قربانيان همسر آزار و افراد همسر آزار امتفاوت است .

كلمات كليدي : شيوه هاي فرزند پروري- سرشت – منش – همسر آزار – قربانيان همسر آزار

 

 

فهرست مطالب

 

فصل اول : كليات پژوهش

مقدمه 3

بيان مسئله 5

اهميت وضرورت  پژوهش 8

اهداف پژوهش 9

هدف كلي 9

اهداف جزئي 9

فرضيه ها: 10

تعريف نظري وعملياتي متغيرها 11

فصل دوم : ادبيات و پيشينه پژوهش

ادبيات و پيشينه پژوهش 13

مقدمه 14

تعريف همسرآزاري 14

ميزان شيوع همسرآزاري 14

شيوع همسرآزاري در كشور 14

علل همسر آزاري 15

عوارض رواني و پيامدهاي مخرب همسر آزاري 16

ديدگاه اسلام از خشونت گرايي نسبت به زنان 17

عملكرد مراجع قانوني 17

خشونت عليه مرد 18

ويژگي ها و توصيف هاي باليني همسرآزاري 18

ويژگي هاي رفتاري مرداني كه همسران خود را آزار مي دهند 19

آسيب‌اجتماعي پنهان 19

رابطه مستقيم با كم‌سوادي 20

عوامل به وجود آورنده ي پديده ي همسرآزاري 21

خانواده 21

فرزند پروري 22

تاريخچه شيوه هاي فرزند پروري 25

نظريه هاي شيوه هاي فرزندپروري 26

نظريه اريكسون 26

نظريه آدلر 28

ابعاد شيوه هاي فرزندپروري 28

بعد گرم بودن والدين 28

بعد كنترل 29

جنبه هاي منفي والدين 30

پيامدهاي شيوه هاي فرزندپروري 31

شيوه هاي فرزند پروري 34

روش فرزند پروري استبدادي 34

روش فرزند پروري مقتدرانه (دموكراتيك) 36

روش فرزند پروري سهل گير 37

روش فرزندپروري بي اعتنا يابي مسئوليت 38

ابعاد سرشت و منش 39

مفهوم شخصيت، تعاريف و گسـتره آن 39

عوامل بوجود آورنده شخصيت 40

ديدگاه هايي درباره شخصيت 42

ديدگاه روانكاوي 42

ديدگاه پديدار شناختي 43

ديدگاه يادگيري يا رويكرد رفتاري 43

ديدگاه گرايشي 44

ديدگاه پردازش اطلاعات 44

نظريه هاي سنخ شناسي(تيپ شناسي) 44

انسان گرايي 45

نظريه هاي يادگيري اجتماعي 45

نظريه هاي الگوي فرهنگي 46

نظريه هاي صفات 46

نظريه كتل 47

نظريه رابرت كلونينجر 49

ابعاد سرشتي 51

ابعاد منش 53

پيشينه پژوهش 54

جمع بندي از پيشينه پژوهش 58

فصل سوم : روش پژوهش

روش پژوهش 61

جامعه آماري 61

حجم نمونه و روش نمونه گيري 61

روش جمع آوري داده ها 61

ابزارگرد آوري اطلاعات 62

پرسشنامه سرشت , منش 62

مقياس فرزند پروري 62

روش تجزيه و تحليل داده ها 63

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها

مقدمه 65

الف-ويژگي هاي جمعيت شناختي 65

ب-يافته هاي توصيفي 68

ج-يافته هاي استنباطي 70

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

بحث و نتيجه گيري 77

محدوديت هاي پژوهش 81

پيشنهادهاي پژوهش 81

منابع و ضمايم................................................................................................................................79

 

 

 

فهرست جداول

جدول4-1: توزيع فراواني سن در دو نمونه مورد مطالعه .............................................................65

جدول4-2: توزيع فراواني تحصيلات در دو نمونه مورد مطالعه..................................................66

جدول4-3: توزيع فراواني شغل در دو نمونه مورد مطالعه....................................................67

جدول4-4: توزيع فراواني سطح درآمد در دو نمونه مورد مطالعه...............................................67

جدول 4-5 ميانگين و انحراف معيار آزمون ها  .......................................................................68

جدول 4-6- نتايج آزمون يكساني واريانس ها جهت تعيين معني داري اختلاف ميانگين......................................................................................................................................70

جدول 4-7 خرده مقياس هاي آزمون در افراد همسر آزار و قرباني همسر آزار...........................71

جدول 4-8- نتايج آزمون يكساني واريانس ها جهت تعيين معني داري اختلاف ميانگين.....................................................................................................................................72

جدول 4-9 خرده مقياس هاي آزمون در افراد همسر آزار و قرباني همسر آزار..........................73

جدول 4-10- نتايج آزمون يكساني واريانس ها جهت تعيين معني داري اختلاف ميانگين.....................................................................................................................................74

جدول 4-11 خرده مقياس هاي آزمون در افراد همسر آزار و قرباني همسر آزار........................75

 

قيمت محصول : 75000 تومان

دانلود
نويسنده :م
تاريخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ساعت: ۰۶:۲۴:۴۶

مقايسه نقش ابعاد سرشت و منش و شيوه هاي فرزند پروري والدين در افراد همسر آزار و قربانيان همسر آزار

مقايسه نقش ابعاد سرشت و منش و شيوه هاي فرزند پروري والدين در افراد همسر آزار و قربانيان همسر آزار

فرمت فايل : doc

حجم : 4789

صفحات : 112

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

 پايان نامه كارشناسي

مقايسه نقش ابعاد سرشت و منش و شيوه هاي فرزند پروري والدين در افراد همسر آزار و قربانيان همسر آزار

 

*ضميمه پروپوزال مقايسه نقش ابعاد سرشت و منش و شيوه هاي فرزند پروري والدين در افراد همسر آزار و قربانيان همسر آزار در 11 صفحه

*ضميمه پاور پوينت مقايسه نقش ابعاد سرشت و منش و شيوه هاي فرزند پروري والدين در افراد همسر آزار و قربانيان همسر آزار در 47 اسلايد

 

چكيده

هدف از پژوهش حاضر مقايسه نقش ابعاد سرشت و منش و شيوه هاي فرزند پروري والدين در افراد همسر آزار و قربانيان همسر آزار است روش اين تحقيق،توصيفي از نوع پس رويدادي وعلي مقايسه اي است. جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه افراد همسر آزار و قربانيان همسر آزار درسال92 درشهرستان اردبيل مي باشد. نمونه پژوهش تعداد 60 نفر (30 نفر از قربانيان همسر آزار و 30 نفر از افراد همسر آزار) و به روش تصادفي ساده انتخاب شد .  ابزار اين پژوهش پرسشنامه سرشت و منش كلونينجر و مقياس فرزند پروري دروزوتي من بود براي بررسي فرضيه ها از نرم افزار SPSS و تحليل واريانس چند راهه استفاده شده است. نتايج پژوهش نشان داد كه از بين ابعاد سرشت مولفه هاي نوجويي، آسيب پرهيزي، پاداش، پشتكار، و از بين ابعاد منش همكاري، خود راهبردي و خود افرازي در بين افراد قرباني همسر آزار بالاتر از افراد همسر آزار بوده و همچنين طبق نتايج افرادي كه همسر آزار هستند بيشتر شيوه فرزند پروري سلطه گر داشتند. بر اساس يافته هاي پژوهش حاضر مي توان نتيجه گرفت ابعاد سرشت و منش و همچنين شيوه هاي فرزند پروري در قربانيان همسر آزار و افراد همسر آزار امتفاوت است .

كلمات كليدي : شيوه هاي فرزند پروري- سرشت – منش – همسر آزار – قربانيان همسر آزار

 

 

فهرست مطالب

 

فصل اول : كليات پژوهش

مقدمه 3

بيان مسئله 5

اهميت وضرورت  پژوهش 8

اهداف پژوهش 9

هدف كلي 9

اهداف جزئي 9

فرضيه ها: 10

تعريف نظري وعملياتي متغيرها 11

فصل دوم : ادبيات و پيشينه پژوهش

ادبيات و پيشينه پژوهش 13

مقدمه 14

تعريف همسرآزاري 14

ميزان شيوع همسرآزاري 14

شيوع همسرآزاري در كشور 14

علل همسر آزاري 15

عوارض رواني و پيامدهاي مخرب همسر آزاري 16

ديدگاه اسلام از خشونت گرايي نسبت به زنان 17

عملكرد مراجع قانوني 17

خشونت عليه مرد 18

ويژگي ها و توصيف هاي باليني همسرآزاري 18

ويژگي هاي رفتاري مرداني كه همسران خود را آزار مي دهند 19

آسيب‌اجتماعي پنهان 19

رابطه مستقيم با كم‌سوادي 20

عوامل به وجود آورنده ي پديده ي همسرآزاري 21

خانواده 21

فرزند پروري 22

تاريخچه شيوه هاي فرزند پروري 25

نظريه هاي شيوه هاي فرزندپروري 26

نظريه اريكسون 26

نظريه آدلر 28

ابعاد شيوه هاي فرزندپروري 28

بعد گرم بودن والدين 28

بعد كنترل 29

جنبه هاي منفي والدين 30

پيامدهاي شيوه هاي فرزندپروري 31

شيوه هاي فرزند پروري 34

روش فرزند پروري استبدادي 34

روش فرزند پروري مقتدرانه (دموكراتيك) 36

روش فرزند پروري سهل گير 37

روش فرزندپروري بي اعتنا يابي مسئوليت 38

ابعاد سرشت و منش 39

مفهوم شخصيت، تعاريف و گسـتره آن 39

عوامل بوجود آورنده شخصيت 40

ديدگاه هايي درباره شخصيت 42

ديدگاه روانكاوي 42

ديدگاه پديدار شناختي 43

ديدگاه يادگيري يا رويكرد رفتاري 43

ديدگاه گرايشي 44

ديدگاه پردازش اطلاعات 44

نظريه هاي سنخ شناسي(تيپ شناسي) 44

انسان گرايي 45

نظريه هاي يادگيري اجتماعي 45

نظريه هاي الگوي فرهنگي 46

نظريه هاي صفات 46

نظريه كتل 47

نظريه رابرت كلونينجر 49

ابعاد سرشتي 51

ابعاد منش 53

پيشينه پژوهش 54

جمع بندي از پيشينه پژوهش 58

فصل سوم : روش پژوهش

روش پژوهش 61

جامعه آماري 61

حجم نمونه و روش نمونه گيري 61

روش جمع آوري داده ها 61

ابزارگرد آوري اطلاعات 62

پرسشنامه سرشت , منش 62

مقياس فرزند پروري 62

روش تجزيه و تحليل داده ها 63

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها

مقدمه 65

الف-ويژگي هاي جمعيت شناختي 65

ب-يافته هاي توصيفي 68

ج-يافته هاي استنباطي 70

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

بحث و نتيجه گيري 77

محدوديت هاي پژوهش 81

پيشنهادهاي پژوهش 81

منابع و ضمايم................................................................................................................................79

 

 

 

فهرست جداول

جدول4-1: توزيع فراواني سن در دو نمونه مورد مطالعه .............................................................65

جدول4-2: توزيع فراواني تحصيلات در دو نمونه مورد مطالعه..................................................66

جدول4-3: توزيع فراواني شغل در دو نمونه مورد مطالعه....................................................67

جدول4-4: توزيع فراواني سطح درآمد در دو نمونه مورد مطالعه...............................................67

جدول 4-5 ميانگين و انحراف معيار آزمون ها  .......................................................................68

جدول 4-6- نتايج آزمون يكساني واريانس ها جهت تعيين معني داري اختلاف ميانگين......................................................................................................................................70

جدول 4-7 خرده مقياس هاي آزمون در افراد همسر آزار و قرباني همسر آزار...........................71

جدول 4-8- نتايج آزمون يكساني واريانس ها جهت تعيين معني داري اختلاف ميانگين.....................................................................................................................................72

جدول 4-9 خرده مقياس هاي آزمون در افراد همسر آزار و قرباني همسر آزار..........................73

جدول 4-10- نتايج آزمون يكساني واريانس ها جهت تعيين معني داري اختلاف ميانگين.....................................................................................................................................74

جدول 4-11 خرده مقياس هاي آزمون در افراد همسر آزار و قرباني همسر آزار........................75

 

قيمت محصول : 75000 تومان

دانلود
نويسنده :م
تاريخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۷ ساعت: ۰۶:۵۷:۵۵

پرسشنامه مديريت دانش (كنراد و نيومن)

پرسشنامه مديريت دانش (كنراد و نيومن)

فرمت فايل : docx

حجم : 13

صفحات : 4

گروه : پرسشنامه

توضيحات محصول :

پرسشنامه استاندارد مديريت دانش كنراد و نيومن

تعداد گويه ها: 21 سوال با طيف ليكرت پنج درجه

ابعاد: خلق دانش، حفظ و نگهداري دانش، انتقال دانش، بكارگيري دانش

منبع دارد

راهنما دارد

از اين پرسشنامه براي مديريت دانش استفاده مي شود

قيمت محصول : 2500 تومان

دانلود
نويسنده :م
تاريخ: ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ساعت: ۰۶:۰۳:۰۱

پاورپوينت ارزيابي و صدور اختيارات معامله (option)

پاورپوينت ارزيابي و صدور اختيارات معامله (option)

فرمت فايل : ppt

حجم : 735

صفحات : 21

گروه : مالي

توضيحات محصول :

دانلود پاورپوينت با موضوع ارزيابي و صدور اختيارات معامله (optionدر قالب ppt و در 21 اسلايد، قابل ويرايش، شامل:

 

مفهوم اختيارها

كاربردهاي اختيار معامله (Option)

اختيار خريد

اختيار فروش

اختيار اروپايي

اختيار آمريكايي

ارزشيابي يك اختيار خريد

ارزشيابي اختيار فروش

رابطه بين ارزش اختيار و ارزش سهام

اثر تغيير واريانس سهم در ارزش اختيار

قيمت گذاري دو جمله اي اختيار

قيمت گذاري دو جمله اي اختيار خريد

مثال قيمت گذاري دو جمله اي اختيار خريد

قيمت گذاري اختيار ها با استفاده از الگوي بلك-شولز

رابطه ي بلك-شولز براي قيمت گذاري اختيار خريد

مثال مدل بلك-شولز براي قيمت گذاري اختيار خريد

 

قسمتي از متن پاورپوينت:

اختيار ها، قراردادهاي خاصي است كه به دارنده آن حق خريد يا فروش يك دارايي خاص را در قيمت معين و در تاريخ مشخص يا قبل از آن اعطا مي كند. اختيار معامله به عنوان يكي از اوراق بهادار اشتقاقي شناخته مي شود، كه اوراق بهادار  مشتق شده يا اشتقاقي اوراقي هستند كه ارزش آنها بستگي به ارزش يك دارايي ديگر دارد. اختيار معامله، قراردادي است بين دو گروه (يك خريدار و يك فروشنده) به نحوي كه خريدار از فروشنده اختيار معامله ، حق خريد يا فروش يك سهم را به يك قيمت معين دارد .

 

توضيحات:

اين فايل شامل پاورپوينتي با موضوع " ارزيابي و صدور اختيارات معامله (  option)" مي باشد كه در حجم 21 اسلايد، همراه با توضيحات كامل، فرمول نويسي دقيق و همچنين مثالهايي از بحثهاي مربوطه تهيه شده است كه مي تواند به عنوان ارائه كلاسي درسهاي مديريت سرمايه گذاري پيشرفته، مديريت سرمايه گذاري و ريسك، ارزيابي بورس اوراق بهادار و تصميم گيري در مسائل مالي رشته هاي حسابداري و مديريت مالي مورد استفاده قرار گيرد.

پاورپوينت تهيه شده بسيار كامل و قابل ويرايش بوده و در تهيه آن، كليه اصول و علائم نگارشي و چيدمان جمله بندي رعايت شده و به راحتي و به دلخواه مي توان قالب آن را تغيير داد.

 

قيمت محصول : 12000 تومان

دانلود
نويسنده :م
تاريخ: ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ساعت: ۰۶:۳۰:۵۷

پاورپوينت اخلاق كار و ارزشهاي سازماني

پاورپوينت اخلاق كار و ارزشهاي سازماني

فرمت فايل : ppt

حجم : 552

صفحات : 57

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

دانلود پاورپوينت با موضوع اخلاق كار و ارزشهاي سازماني، در قالب ppt و در 57 اسلايد، قابل ويرايش، شامل:

 

مقدمه

اخلاقات و صفات بارز كاركنان دولت

آفات و صفات ناپسند كاركنان و مديران دولت

تقوي

تواضع

توكل

انتقاد پذيري

جاذبه و دافعه

سعه صدر

ساده زيستن

قاطعيت

عنايت به زير دستان

بينش و آگاهي

آفات و صفات منفي كاركنان در نظام اداري 

رياست طلبي

تملق و چابلوسي

تبعيض

براي جلب سجاياي اخلاقي چه كنيم

 

قسمتي از متن پاورپوينت:

امروزه متخصصان علم مديريت به اثر مستقيم اخلاق در پيشبرد كارها و تسهيل امور پي برده اند اخلاق پايه و مايه خود را ازمكتب و ايدئولوژي مربوطه مي گيرد و از مكاتبي كه اخلاق را مهم ترقي كرده و اندوخته هاي گرانبهايي از آيات و روايات و نمونه هاي تاريخي فراوان از خود به يادگار گذاشته است دين مبين اسلام مي باشد.

تقدس و قداستي كه اسلام به بعضي از صفات اخلاقي بخشيده آنچنان تعهد و الزامي در انسان ايجاد مي كند كه همين روح الزام و تقيد صفات نيك را در انسانها خصوصا“ كاركنان نظام اداري تثبيت نموده و پشتوانه محكمي در دايره اجراء و ميدان عمل براي آنان بوجود مي آورد.

 

توضيحات:

اين فايل شامل پاورپوينتي با موضوع" اخلاق كار و ارزشهاي سازماني " مي باشد كه در حجم 57 اسلايد، همراه با توضيحات كاملتهيه شده است كه مي تواند به عنوان ارائه كلاسي مورد استفاده قرار گيرد.

پاورپوينت تهيه شده بسيار كامل و قابل ويرايش بوده و در تهيه آن، كليه اصول و علائم نگارشي و چيدمان جمله بندي رعايت شده و به راحتي و به دلخواه مي توان قالب آن را تغيير داد.

قيمت محصول : 16000 تومان

دانلود
نويسنده :م
تاريخ: ۲۰ آذر ۱۳۹۷ ساعت: ۰۷:۰۱:۱۴

پاورپوينت با موضوع بنچ ماركينگ (Benchmarking)

پاورپوينت با موضوع بنچ ماركينگ (Benchmarking)

فرمت فايل : ppt

حجم : 1004

صفحات : 41

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

دانلود پاورپوينت با موضوع بنچ ماركينگ (Benchmarkingدر قالب ppt و در 41 اسلايد، قابل ويرايش، شامل:


مقدمه

مفهوم بنچ ماركينگ (Benchmarking)

استفاه از روش الگو برداري (Benchmarking)

تعاريف Benchmarking

چرا بايد بنچ مارك كنيم؟

چه زماني بنچ مارك كنيم؟

انواع الگوبرداري

مقايسه براساس عملكرد

مقايسه براساس فرايندهاي كاري

مقايسه راهبردي

الگوبرداري داخلي

الگوبرداري رقابتي

الگوبرداري فرآيندي

مقايسه انواع الگوبرداري

مدل الگوبرداريAPQC

طرحريزي

تعيين نيات استراتژيك

انتخاب فرآيند الگوبرداري

انواع تيم ها در هر پروژه الگوبرداري

جمع آوري اطلاعات

تحليل داده ها براي يافتن شكافهاي عملكردي

تعيين استراتژي پياده سازي

پياده سازي طرح

ارزيابي و گزارش

مزاياي اجراي روش بنچ ماركينگ

معايب اجراي روش بنچ ماركينگ

 

 

قسمتي از متن پاورپوينت:

سازمان‌ها براي حفظ مشتريان، تعامل با تأمين‌كنندگان، بهره‌وري بيشتر كاركنان و ارتقاي مزيت‌هاي رقابتي، نيازمند شناخت رقبا، ابزار و مقايسه عملكرد خود در حوزه‌هاي مختلف كاري هستند. استراتژي‌هاي مختلفي براي بقا در ميدان رقابت معرفي مي‌شود. يكي از اين راهبردها، شناخت بازار و نحوه عملكرد ديگر سازمان‌ها و الگوبرداري از رفتار آنهاست. شركت‌هايي كه استراتژي تحليلي را سرلوحه بقاي خود قرار مي‌دهند، بهينه كاوي يا بنچ ماركينگ را به عنوان يكي از راه‌هاي مؤثر بهبود مستمر و تعيين موقعيت خود در ميدان كسب و كار مي‌دانند.

 

توضيحات:

اين فايل شامل پاورپوينتي با موضوع" بنچ ماركينگ (Benchmarking)" مي باشد كه در حجم 41 اسلايد، همراه با تصاوير و توضيحات كامل تهيه شده است كه مي تواند به عنوان ارائه كلاسي مورد استفاده قرار گيرد.

پاورپوينت تهيه شده بسيار كامل و قابل ويرايش بوده و در تهيه آن، كليه اصول و علائم نگارشي و چيدمان جمله بندي رعايت شده و به راحتي و به دلخواه مي توان قالب آن را تغيير داد.

 

قيمت محصول : 15000 تومان

دانلود
نويسنده :م
تاريخ: ۱۸ آذر ۱۳۹۷ ساعت: ۰۶:۲۱:۳۰

پاورپوينت استانداردها و الگوهاي مصرف

پاورپوينت استانداردها و الگوهاي مصرف

فرمت فايل : ppt

حجم : 1304

صفحات : 124

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

دانلود پاورپوينت با موضوع استانداردها و الگوهاي مصرف، در قالب ppt و در 124  اسلايد، قابل ويرايش، شامل:

 

فصل اول: آشنايي با مباني و اصول استانداردها و الگوهاي مصرف

اصلاح الگوي مصرف

اهميت و ضرورت توجه به استانداردها و الگوهاي مصرف

استانداردسازي(standarization)

ديدگاههاي متفاوت درباره مصرف

مقايسه سرانه هاي مصرفي كشورها

مقايسه متغيرهاي مهم مصرف در ايران وكشورهاي توسعه يافته

مصرف گرايي

اشكال مختلف بروز مصرف گرايي در جوامع در حال توسعه

مزايا و ضرورت استانداردسازي و اصلاح الگوهاي مصرف در سازمان ها

ضرورت هاي زيست محيطي

 

فصل دوم: آشنايي با استانداردهاي بين المللي و الگوهاي مصرف

انواع استاندارد ها ،مدل ها و الگوها

موسسات استانداردسازي بين المللي

ايزو(ISO)

استاندارد اروپا(CE)

استانداردTUV

استاندارد حلال

استاندارد امريكاANSI

استانداردهاي درون سازماني

استانداردهاي ملي

وظايف و اهداف ملي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

استاندارد بين المللي مديريت كيفيت

استانداردهاي بين المللي فني و مهندسي

استاندارهاي بين المللي پروتكلي

استاندارد بين المللي زيست محيطي

استانداردبين المللي بهداشت حرفه اي و ايمني شغلي

استاندارد بين المللي مديريت ايمني مواد غذايي

الگوهاي بودجه ريزي و مديريت هزينه

هفت اصل مديريت هزينه موٍثر

الگوي مصرف آب شهري

الگوي مصرفي آب كشاورزي

مقايسه مصرف آب كشاورزي در آبياري انواع محصولات

الگوي مصرفي حامل هاي انرژي

مصرف نفت خام در بخش هاي مختلف

مقررات 17،15و19مقررات ملي ساختمان

مدلهاي جايگزين براي حامل هاي انر‍ژي

موقعيت كشور ايران از نظر ميزان دريافت انرژي خورشيدي

الگوهاي مصرف برق

برچسب هاي مصرف انر‍ژي

فوائد استفاده از برچسب هاي مصرف انرژي

مدل هاي چيدمان واحدهاي اداري و كاري

الگوهاي بازيافت مواد

بازيافت ضايعات كشاورزي

بازيافت ضايعات و فاضلاب هاي صنعتي

 

فصل سوم: نحوه پياده سازي استانداردها و الگوهاي مصرف در سازمان ها

متدولوژي پياده سازي

مراحل و گام هاي هفت گانه پياده سازي استانداردها و الگوهاي  مصرف

تشكيل ستاد راهبردي

وظايف عمده كارگروه ها

كارگروه تخصصي پياده سازي(استقرار)

كارگروه آموزش و فرهنگ سازي(نهادينه كردن)

كارگروه تخصصي نظارت و ارزيابي(مميزي)

تدوين شاخص ها و مقياس هاي اندازه گيري

نحوهء استخراج و ضوابط تدوين شاخص هاي اختصاصي

ضوابطي كه بايد يك شاخص داشته باشد

تدوين و ابلاغ استانداردها و الگوها

آمو‍زش و توانمندسازي

پياده سازي استانداردها و الگوها

نظارت و ارزيابي نحوء اجرا

فرايند نظارت و ارزيابي

برنامه هاي بهبود مستمر

 

فصل چهارم: تكنيك ها و راهكارهاي عملياتي براي صرفه جويي در محيط هاي كاري

تكنيك ها و راهكارهاي عملياتي براي صرفه جويي در زمينه منابع انساني

تكنيك ها و راهكارهاي عملياتي براي صرفه جويي در زمينه زمان و مكان

تكنيك ها و راهكارهاي عملياتي براي صرفه جويي در زمينه آب

تكنيك ها و راهكارهاي عملياتي براي صرفه جويي در زمينه وسايل برقي و روشنايي

تكنيك ها و راهكارهاي عملياتي براي صرفه جويي در زمينه وسايل الكترونيكي

تكنيك ها و راهكارهاي عملياتي براي صرفه جويي در زمينه گاز،بنزين،گازوئيل و نفت

تكنيك ها و راهكارهاي عملياتي براي صرفه جويي در زمينه كاغذ و نشريات

تكنيك ها و راهكارهاي عملياتي براي صرفه جويي در زمينه امورارتباطات و مكالمات

تكنيك ها و راهكارهاي عملياتي براي صرفه جويي در زمينه تاسيسات گرمايشي و سرمايشي

تكنيك ها و راهكارهاي عملياتي براي صرفه جويي در زمينه امور ساختمان

تكنيك ها و راهكارهاي عملياتي براي صرفه جويي در زمينه در و پنجره

تكنيك ها و راهكارهاي عملياتي براي صرفه جويي در زمينه امورنقليه و ناوگان حمل و نقل

تكنيك ها و راهكارهاي عملياتي براي صرفه جويي در زمينه امور مراسم

 

توضيحات:

اين فايل شامل پاورپوينتي با موضوع" استانداردها و الگوهاي مصرف" مي باشد كه در حجم 124  اسلايد و در چهار فصل همراه با تصاوير و توضيحات كامل تهيه شده است كه مي تواند به عنوان ارائه كلاسي مورد استفاده قرار گيرد.

پاورپوينت تهيه شده بسيار كامل و قابل ويرايش بوده و در تهيه آن، كليه اصول و علائم نگارشي و چيدمان جمله بندي رعايت شده و به راحتي و به دلخواه مي توان قالب آن را تغيير داد.

 

قيمت محصول : 25000 تومان

دانلود
نويسنده :م
تاريخ: ۱۷ آذر ۱۳۹۷ ساعت: ۰۷:۱۷:۴۲

پاورپوينت جلد اول كتاب مباني مديريت دولتي تأليف طاهره فيضي

پاورپوينت جلد اول كتاب مباني مديريت دولتي تأليف طاهره فيضي

فرمت فايل : ppt

حجم : 849

صفحات : 218

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

دانلود پاورپوينت جلد اول كتاب مباني مديريت دولتي تأليف طاهره فيضي، در قالب ppt و در 218 اسلايد، قابل ويرايش، شامل:

 

بخش اول: مفاهيم و تعاريف

تعريف اداره

نكاتي كه در تعريف اداره نياز است، كدامند ؟

مقايسه اداره ، سازمان و مديريت

ارتباط اداره ، سازمان و مديريت از نظر  اليورشلدن

عناصر تشكيل دهنده سازمان از نظر هنري فايول

مفهوم عام دولت

مفهوم خاص دولت

ارتباط مفاهيم عام و خاص دولت

تعريف اداره امور عمومي

ارتباط اداره امور عمومي و محيط

ارتباط اداره امور عمومي با ساير رشته ها

تعريف اداره امور خصوصي

تفاوت هاي اداره امور عمومي و اداره امور خصوصي

انگيزه جلب منفعت

خدمات يا محصولات انحصاري يا نيمه انحصاري

نظارت قانوني

ميزان جلب دقت و توجه عامه

قيمت روز بازار براي محصول و يا  خدمت

عامل سياست

فوريت داشتن و مداومت خدمات عمومي

تفاوت در حجم و وسعت قلمرو سازمان

تفاوت در نوع رهبري مورد نياز و خصوصيات و شرايط لازم براي رهبر

تفاوت ميان نوع رهبري و مديريت دو بخش عمومي و خصوصي

تفاوت در بودجه و حجم عمليات

تشويق انتقاد و ميزان انتقاد هاي نهان و آشكار

ميزان مشخص بودن اهداف و مقاصد سازماني

هماهنگي سازمان و تلفيق عقايد

معيار منفعت و اثر روحي مترتب بر آن

درجه مهارت در اداره مذاكرات

خصوصيات شخصي و سوابق زندگي گروه همكار

شباهت ميان نوع رهبري و مديريت دو بخش عمومي و خصوصي

تعريف علم

مشخصات شناخت علمي

ويژگيهاي علوم اجتماعي

مراحل روش تحقيق علمي در علوم اجتماعي

آيا اداره علم است يا هنر ؟

 

بخش دوم: گذري اجمالي بر سير تحول مديريت دولتي

فصل اول : سياست و اداره

نظر ويلسون در باره جدايي سياست از اداره

نظر فرانك گود نو در باره جدايي سياست از اداره

پيوستگي سياست و اداره

 

فصل دوم: نظريه هاي كلاسيك

اصول مديريت علمي

عوامل و عناصر پنج گانه مديريت صحيح از نظر تيلور

وظايف شش گانه سازمان از نظر هنري فايل

اصول مديريت از نظر هنري فايول 

علل اهميت نظرات فايول

ويژگيهاي سازمان بوروكراتيك از نظر ماكس وبر

ويژگيهاي سازمان بوروكراتيك از نظر ماكس وبر

انتقادات وارده بر نظريه كلاسيك

 

فصل سوم : نظريه هاي نئوكلاسيك (روابط انساني)

علل پيدايش نظريه هاي نئوكلاسيك (روابط انساني)

اصول روابط انساني از نظر التون مايو

اهميت مكتب روابط انساني

نظر چستر بارنارد

انگيزش و چگونگي ارتباط آن را با كار مديران

سلسله مراتب نيازها از نظر مازلو

استفاده مديران از سلسله مراتب نيازها براي انگيزش كاركنان

كريس آرجريس بر چه عاملي تاكيد در سازمان داشت؟

عوامل دفاعي فرد در سازمان

نظر داگلاس مك گريگور

فرضيه هاي تئوري x

فرضيه هاي تئوري y

نظر هرزبرگ در باره انگيزش كاركنان

عوامل ايجاد انگيزش(محرك) از نظر هرزبرگ

نظريات ديويد مك كلي لند درباره سازمان و مديريت

 

فصل چهارم: نظريه هاي سيستمي و اقتضائي    

تعريف سيستم

اجزاء سيستم

سازمان به عنوان يك سيستم

مفهوم نگرش اقتضايي

نظريه فرد فيدلر در ارتباط با نگرش اقتضائي

 

بخش سوم: تاريخچه اداره امور عمومي در ايران تا پيروزي انقلاب اسلامي

اداره امور عمومي از آغاز مشروطيت تا پيروز ي انقلاب اسلامي

 

گفتار اول : دوره  قاجار بعد از پيروزي  مشروطيت

عوامل ايجاد انقلاب  مشروطه در ايران موجب

چگونگي اداره امور عمومي در انقلاب مشروطه

نتايج حاصله ناشي از تغيير نظام  حكومتي در دوره مشروطيه  

وضعيت حكومت محمد علي شاه را در انقلاب مشروطه

چگونگي اداره حكومت توسط احمد شاه

 

گفتار دوم : دوره  پهلوي

مشخصات نظام اداري و مديريتي دوران پهلوي

مسائل و مشكلات  سازمان هاي اداري دوره پهلوي در زمينه تشكيلات و نيروي انساني

دستاوردهاي مشروطيت در دوران رضاشاه دستخوش چه تغييراتي شد؟

اهدافي را كه كليه سازمان ها ، اعم از دولتي و يا خصوصي ، در دوره پهلوي بايد دنبال مي كردند:

 

بخش چهارم: قوه مجريه و دستگاه اداري مركزي جمهوري اسلامي ايران

فصل اول: قوه مجريه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

نقش قوه مجريه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

وظايف و اختيارات رئيس جمهور

اركان قوه مجريه و مسئوليتهاي آن

اركان قوه مجريه و مسئوليتهاي آن

 

فصل دوم: اداره امور عمومي ايران از زمان پيروزي انقلاب اسلامي ايران تا كنون

تغييرات اساسي در اداره امور عمومي كشور بعد از استقرار نظام جمهوري اسلامي ايران

تغيير در ساختار حكومت

تغيير در تشكيلات دولت

تغييرات نيروي انساني 

مشكلات و نارسايي هاي نظام اداري جمهوري اسلامي ايران

سياستهاي دولت براي رفع نارسايي هاي نظام اداري و مديريت كشور

 

بخش پنجم: اداره امور استخدامي عمومي

فصل اول : تعريف ، هدف و وظايف اداره امور استخدامي

تعريف اداره امور استخدامي 

اهداف اساسي اداره امور استخدامي

وظايف اساسي اداره امور استخدامي

 

فصل دوم : مراحل امور استخدامي

شرايط تحقق پذيري مراحل امور استخدامي

عمليات استخدامي

تعريف كار شكافي 

اساسي ترين نياز استخدامي در عمليات استخدامي چيست؟

تعريف طبقه بندي مشاغل

نظريه هاي تعيين و تشخيص عادلانه حقوق و دستمزد

نظريه عرضه و تقاضا

نظريه قدرت پرداخت

نظريه هزينه زندگي

نظريه كارآيي

 

فصل سوم: برآورد نيروي انساني مورد نياز

راههاي تامين نيروي انسانيمورد نياز موسسات

مهمترين منابع خارجيكارمند يابي

مراحل انتخاب داوطلبان كار

تعريف انتصاب

تفاوت انتصاب موقت با انتصاب دائم

هدفهاي ارزشيابي شايستگيكاركنان

انواع برنامه هاي آموزشي مديران و سرپرستان

 

فصل چهارم: عمليات نگهداري منابع انساني

عمليات نگهداري منابع انساني

بهداشت و ايمني

بيمه بازنشستگي

انواع طرحهاي بازنشستگي

مرخصي ها 

 

فصل پنجم: كاربرد نيروي انساني

انتقال و ماموريت

تنزل مقام و ترفيع

تعريف انضباط

موارد مختلف مجازات در قانون استخدام كشوري

تكاليف عمومي مستخدمين دولت در قانون استخدام كشوري

نقش سازمان مركزي مديريت نيروي انساني

اركان سازمان امور اداري و استخدامي كشور

 

بخش ششم:  ماليه عمومي و بودجه دولتي

فصل اول: ماليه عمومي و سياستهاي پولي و مالي

تعريف ماليه عمومي

موضوع ماليه عمومي

سياستهاي مالي و پولي دولت

ابزار بودجه اي

 

فصل دوم: بودجه چيست؟

مزاياي بودجه

اصول بودجه

 

فصل سوم : مراحل بودجه

مراحل بودجه

بخش هاي تشكيل دهنده لايحه بودجه

مراحل تصويب بودجه

مراحل مقدماتي اجراي بودجه

مراحل تفصيلي اجراي بودجه

روشهاي انعطاف پذيري اجراي بودجه

اصلاح و متمم بودجه

نظارت و كنترل بودجه

نظارت و كنترل دروني (نظارت قوه مجريه )

راههاي نظارت مالي

راههاي نظارت عملياتي

نظارت و كنترل بيروني (نظارت قوه مقننه)

 

فصل چهارم: طبقه بندي بودجه

انواع طبقه بندي بودجه اي

طبقه بندي درآمدها
طبقه بندي هزينه ها

تقسيمات بودجه از نظر چگونگي برآورد هزينه ها

 

فصل پنجم: اداره امور بودجه دولتي

خصوصيات اداره امور بودجه

اصول مربوط به استقلال واحد مركزي بودجه

اهداف يا وظايف را واحد مركزي بودجه

 

توضيحات:

اين فايل شامل پاورپوينت " جلد اول كتاب مباني مديريت دولتي تأليف طاهره فيضي" مي باشد كه در حجم 218 اسلايد، همراه با توضيحات كامل تهيه شده است.

پاورپوينت تهيه شده بسيار كامل و قابل ويرايش بوده و در تهيه آن، كليه اصول و علائم نگارشي و چيدمان جمله بندي رعايت شده و به راحتي و به دلخواه مي توان قالب آن را تغيير داد.

 

قيمت محصول : 34000 تومان

دانلود
[ ۱ ][ ۲ ]
تاریخ امروز
پیوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
آمار بازدیدکنندگان
ابزارک ها وبلاگ