loading...

تحقيقات و پژوهش

تحقيقات

بازدید : 16
دوشنبه 22 ارديبهشت 1399 زمان : 20:49

پاورپوینت تحلیل و بررسی آشنايى با SPSS

فهرست مطالب:

تحليل آمارى (Statistical Analysis)

واژه هاى كليدى در آمار

طرز محاسبه صدك ها براى هريك از گروه‌ها

نماد E در خروجى SPSS

طرز تبديل يك متغير

طرز كد گذارى مجدد يك متغير

طرز گرد كردن اعداد

نمودارهاى مستطيلى

طرز ترسيم نمودار مستطيلى

مقياس هاى اندازه گيرى

انواع متغيرها

روايى محتوا (Validity)

طرز سنجش روايى پرسش نامه

اعتبار (Reliability)

روش Test-retest

آلفاى كرونباخ

نمونه بردارى

فرضيه صفر و فرضيه مخالف

طرز ايجاد و شمارش متغيرهاى چندجوابى

دستور آزمون T يك نمونه اى

خروجى آزمون يك نمونه اى

توان (Power) آزمون t

دستور آزمون T با نمونه هاى جفتى

جدول آناليز واريانس

تفسير مقايسه چندگانه

شرط استفاده از آناليز واريانس

بررسى نرمال بودن

دستور آزمون برابرى واريانس ها

جدول آناليز واريانس

تفسير آناليز واريانس دوطرفه

اثر تعاملى

توان آزمون كاى دو

آزمون هاى غير پارامترى

آزمون دو جمله اى

اندازه گيرى رابطه

رگرسيون و همبستگى

شرايط استفاده از رگرسيون

بررسى هم خطى بودن

برازش مدل رگرسيونى

معادله رگرسيونى

مراحل تحليل عاملى

جدول ماتريس عوامل

تعداد عامل ها

تفسير نتايج تحليل عاملى

تحليل خوشه اى

روش هاى عمده خوشه بندى

تفسير نتايج

استنباط رابطه عليت

بخشی از متن پاورپوینت :

تحليل آمارى (Statistical Analysis)

هر آناليز آمارى شامل مراحل زير است:
توصيف داده‌ها: نمايش و خلاصه كردن داده ها
آزمون فرضيات: نتيجه گيرى در مورد گروه بزرگتر (جامعه) از روى اطلاعات به دست آمده در يك نمونه
ارزيابى روابط: مطالعه روابط بين متغيرها

واژه هاى كليدى در آمار

آماره (Statistic): صفتى است از نمونه مانند ميانگين (x) و واريانس نمونه (s).
پارامتر (Parameter): براى توصيف ويژگى هاى جامعه به كار مى رود مانند ميانگين جامعه
واريانس: پركاربردترين شاخص پراکندگى است. هرچه ارزش واريانس بيشتر باشد، مقادير بيشتر پراكنده هستند. اگر واريانس صفر باشد تمامى نمونه‌ها داراى مقدار واحدى هستند.
انحراف معيار (std deviation) به پراكندگى مشاهدات در يك نمونه اشاره دارد، در حاليكه خطاى معيار (std error) به پراكندگى يك آماره مربوط مى باشد...

پاورپوینت تحلیل و بررسی آشنايى با SPSS

پاورپوینت تحلیل و بررسی آشنايى با SPSS دارای 151 اسلاید با ظاهری زیبا ، متفاوت ، مفید، مختصر و قابل ویرایش می باشد.


مشخصات فایل

تعداد صفحات 151
حجم 277 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pptx
دسته بندی روان شناسی


توضیحات کامل

پاورپوینت تحلیل و بررسی آشنايى با SPSS

فهرست مطالب:

تحليل آمارى (Statistical Analysis)

واژه هاى كليدى در آمار

طرز محاسبه صدك ها براى هريك از گروه‌ها

نماد E در خروجى SPSS

طرز تبديل يك متغير

طرز كد گذارى مجدد يك متغير

طرز گرد كردن اعداد

نمودارهاى مستطيلى

طرز ترسيم نمودار مستطيلى

مقياس هاى اندازه گيرى

انواع متغيرها

روايى محتوا (Validity)

طرز سنجش روايى پرسش نامه

اعتبار (Reliability)

روش Test-retest

آلفاى كرونباخ

نمونه بردارى

فرضيه صفر و فرضيه مخالف

طرز ايجاد و شمارش متغيرهاى چندجوابى

دستور آزمون T يك نمونه اى

خروجى آزمون يك نمونه اى

توان (Power) آزمون t

دستور آزمون T با نمونه هاى جفتى

جدول آناليز واريانس

تفسير مقايسه چندگانه

شرط استفاده از آناليز واريانس

بررسى نرمال بودن

دستور آزمون برابرى واريانس ها

جدول آناليز واريانس

تفسير آناليز واريانس دوطرفه

اثر تعاملى

توان آزمون كاى دو

آزمون هاى غير پارامترى

آزمون دو جمله اى

اندازه گيرى رابطه

رگرسيون و همبستگى

شرايط استفاده از رگرسيون

بررسى هم خطى بودن

برازش مدل رگرسيونى

معادله رگرسيونى

مراحل تحليل عاملى

جدول ماتريس عوامل

تعداد عامل ها

تفسير نتايج تحليل عاملى

تحليل خوشه اى

روش هاى عمده خوشه بندى

تفسير نتايج

استنباط رابطه عليت

بخشی از متن پاورپوینت :

تحليل آمارى (Statistical Analysis)

هر آناليز آمارى شامل مراحل زير است:
توصيف داده‌ها: نمايش و خلاصه كردن داده ها
آزمون فرضيات: نتيجه گيرى در مورد گروه بزرگتر (جامعه) از روى اطلاعات به دست آمده در يك نمونه
ارزيابى روابط: مطالعه روابط بين متغيرها

واژه هاى كليدى در آمار

آماره (Statistic): صفتى است از نمونه مانند ميانگين (x) و واريانس نمونه (s).
پارامتر (Parameter): براى توصيف ويژگى هاى جامعه به كار مى رود مانند ميانگين جامعه
واريانس: پركاربردترين شاخص پراکندگى است. هرچه ارزش واريانس بيشتر باشد، مقادير بيشتر پراكنده هستند. اگر واريانس صفر باشد تمامى نمونه‌ها داراى مقدار واحدى هستند.
انحراف معيار (std deviation) به پراكندگى مشاهدات در يك نمونه اشاره دارد، در حاليكه خطاى معيار (std error) به پراكندگى يك آماره مربوط مى باشد...


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

بازدید : 25
11 زمان : 1399:2

كتاب روح القوانين (The Spirit of the Laws) شاهكار مونتسكيو تحليلي همه‌جانبه از روابط ميان نظام‌هاي سياسي و بافت فرهنگي و جغرافيايي و تاريخي آنهاست. اين كتاب كه در 1748 نوشته شده، يكي از جدي‌ترين و بانفوذترين كتابهاي دوره روشنگري است و از جنجالي‌ترين آنها، چنانكه كليساي كاتوليك آن را در 1751 ممنوع ساخت.

روح‌القوانين تاثيري بنيادين بر پدران ايالات متحده آمريكا گذاشت كه با هيچ كتاب ديگري قابل مقايسه نيست.
در بخشي از كتاب روح القوانين، مونتسكيو نقش‌هاي متنوع دولت را – يعني قانونگذاري، اجرايي و قضايي – بر اساس قوانين قرن 18 انگلستان تحليل مي‌كند. او تامين آزادي فرد را در چنين ساختاري مي‌بيند كه منابع قدرت مجزا از هم هستند. اين بينش سبب شد تا پدران آمريكا آنچه را كه به طور غيررسمي در قوانين انگلستان آمده بود رسيمت بخشند و دولت را ملهم از توصيه‌هاي اين اشراف‌زاده فرانسوي بر اساس 3 قوه جداگانه بنا سازند كه شامل رياست جمهوري، كنگره و ديوان عالي باشد.

فهرست:
كتاب اول: قوانين كلي.
كتاب دوم: قوانيني كه از طبيعت حكومت ناشي مي ‏شوند.
كتاب سوم: اصول حكومت ‏هاي سه گانه.
كتاب چهارم: قوانين تعليم و تربيت و تناسب آن با اصول حكومت.
كتاب پنجم: قوانيني كه قانون‏گذار وضع مي‏كند، بايد به اصول حكومت، مربوط و متناسب با آن باشند.
كتاب ششم: نتايج اصول حكومت‏ ها نسبت به سادگي قوانين مدني، جنايي و... .
كتاب هفتم: نتايج اصول حكومت‏ ها نسبت به قوانين صرفه ‏جويي، تجمل و چگونگي اوضاع بانوان.
كتاب هشتم: فساد، اصول سه گانه حكومت.
كتاب نهم: قوانين و ارتباط آنها با نيروي دفاعي.
كتاب دهم: قوانين و ارتباط آنها با نيروي تهاجمي.

عنوان كتاب به زبان اصلي: Lesprit des lois

عنوان كتاب به فارسي: روح‌القونين

نويسنده: شارل دو مونتسكيو

سال انتشار: 1748

تعداد صفحات: 1036 صفحه

انتشارات: اميركبير

مترجم: علي اكبر مهتدي

(نكته: دوستان عزيز، نسخه كاغذي اين كتاب باارزش ناياب است! اما با خريد نسخه ديجيتال اين كتاب با قيمت بسيار پايين، براحتي مي‌توانيد بدون اِشغال حجم و فضا، آنرا در موبايل، تبلت و يا لپ تاپ‌تان، هميشه همراه خود داشته باشيد و از مطالعه آن لذت ببريد و دارنده مهمترين كتاب فلسفه سياسي جهان باشيد)

كتاب روح القوانين Lesprit des lois

كتاب روح القوانين (The Spirit of the Laws) شاهكار مونتسكيو تحليلي همه‌جانبه از روابط ميان نظام‌هاي سياسي و بافت فرهنگي و جغرافيايي و تاريخي آنهاست. اين كتاب كه در 1748 نوشته شده، يكي از جدي‌ترين و بانفوذترين كتابهاي دوره روشنگري است و از جنجالي‌ترين آنها، چنانكه كليساي كاتوليك آن را در 1751 ممنوع ساخت.


مشخصات فايل

تعداد صفحات 1036
حجم 9937 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي pdf
دسته بندي علوم سياسي


توضيحات كامل

كتاب روح القوانين (The Spirit of the Laws) شاهكار مونتسكيو تحليلي همه‌جانبه از روابط ميان نظام‌هاي سياسي و بافت فرهنگي و جغرافيايي و تاريخي آنهاست. اين كتاب كه در 1748 نوشته شده، يكي از جدي‌ترين و بانفوذترين كتابهاي دوره روشنگري است و از جنجالي‌ترين آنها، چنانكه كليساي كاتوليك آن را در 1751 ممنوع ساخت.

روح‌القوانين تاثيري بنيادين بر پدران ايالات متحده آمريكا گذاشت كه با هيچ كتاب ديگري قابل مقايسه نيست.
در بخشي از كتاب روح القوانين، مونتسكيو نقش‌هاي متنوع دولت را – يعني قانونگذاري، اجرايي و قضايي – بر اساس قوانين قرن 18 انگلستان تحليل مي‌كند. او تامين آزادي فرد را در چنين ساختاري مي‌بيند كه منابع قدرت مجزا از هم هستند. اين بينش سبب شد تا پدران آمريكا آنچه را كه به طور غيررسمي در قوانين انگلستان آمده بود رسيمت بخشند و دولت را ملهم از توصيه‌هاي اين اشراف‌زاده فرانسوي بر اساس 3 قوه جداگانه بنا سازند كه شامل رياست جمهوري، كنگره و ديوان عالي باشد.

فهرست:
كتاب اول: قوانين كلي.
كتاب دوم: قوانيني كه از طبيعت حكومت ناشي مي ‏شوند.
كتاب سوم: اصول حكومت ‏هاي سه گانه.
كتاب چهارم: قوانين تعليم و تربيت و تناسب آن با اصول حكومت.
كتاب پنجم: قوانيني كه قانون‏گذار وضع مي‏كند، بايد به اصول حكومت، مربوط و متناسب با آن باشند.
كتاب ششم: نتايج اصول حكومت‏ ها نسبت به سادگي قوانين مدني، جنايي و... .
كتاب هفتم: نتايج اصول حكومت‏ ها نسبت به قوانين صرفه ‏جويي، تجمل و چگونگي اوضاع بانوان.
كتاب هشتم: فساد، اصول سه گانه حكومت.
كتاب نهم: قوانين و ارتباط آنها با نيروي دفاعي.
كتاب دهم: قوانين و ارتباط آنها با نيروي تهاجمي.

عنوان كتاب به زبان اصلي: Lesprit des lois

عنوان كتاب به فارسي: روح‌القونين

نويسنده: شارل دو مونتسكيو

سال انتشار: 1748

تعداد صفحات: 1036 صفحه

انتشارات: اميركبير

مترجم: علي اكبر مهتدي

(نكته: دوستان عزيز، نسخه كاغذي اين كتاب باارزش ناياب است! اما با خريد نسخه ديجيتال اين كتاب با قيمت بسيار پايين، براحتي مي‌توانيد بدون اِشغال حجم و فضا، آنرا در موبايل، تبلت و يا لپ تاپ‌تان، هميشه همراه خود داشته باشيد و از مطالعه آن لذت ببريد و دارنده مهمترين كتاب فلسفه سياسي جهان باشيد)


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين

بازدید : 17
11 زمان : 1399:2

پاورپوينت تحليل و بررسي اختلالات خوردن

فهرست مطالب:

بي اشتهايي عصبي

همه گيرشناسي

بيماريهاي همراه

سبب شناسي

تشخيص

خصوصيات باليني

انواع فرعي

تشخيص افتراقي

سير و پيش اگهي

درمان

پراشتهايي عصبي

همه گيرشناسي

سبب شناسي

تشخيص

خصوصيات باليني

پيش اگهي

درمان

اختلالات شبه جسمي

اختلال جسماني سازي

همه گيرشناسي

سبب شناسي

تشخيص

خصوصيات باليني

تشخيص افتراقي

سير و پيش اگهي

درمان

اختلال تبديلي(CONVERSION)

همه گيرشناسي

سبب شناسي

تشخيص

سير و پيش اگهي

درمان

همه گيرشناسي

سبب شناسي

تشخيص

خصوصيات باليني

تشخيص افتراقي

سير و پيش اگهي

درمان

اختلال بدريخت انگاري

همه گيرشناسي

سبب شناسي

تشخيص

سير و پيش اگهي

درمان

روانپزشكي و پزشكي

طب روان تني

نظريه ها

سردرد

عوامل خطر

درمان اختلالات روان تني

خود كشي Suicide

عوامل خطرساز

همه گير شناسي

علايم نشانه تمايل بالا به خودكشي

همسرآزاري

بخشي از متن پاورپوينت :

بي اشتهايي عصبي

از اصطلاح يوناني به معني از دست دادن اشتها

با آشفتگي هاي body image همراه است و فرد علي رغم لاغري آشكار تصور مي كند به شكل ناراحت كننده اي چاق است.

همه گيرشناسي

شايعترين سن شروع 14 تا 18 سالگي
شيوع در دختران 0/5 تا 1%
شيوع در دخترها 10 تا 20 برابر
در كشورهاي پيشرفته بيشتر
در مانكن ها و بالرين ها بيشتر

بيماريهاي همراه

65% با افسردگي

34% با جمعيت هراسي

26% با اختلال وسواسي جبري

سبب شناسي

عوامل زيستي: كاهش نوراپي نفرين
عوامل ژنتيكي: همگامي بيشتر در دوقلوهاي تك تخمكي
عوامل اجتماعي: همدلي اندك در خانواده، روابط مشكل دار با خانواده، فعاليت هاي خاص مثل رقص باله و كشتي
مردان هم جنسگرا
عوامل روانشناختي: خواست استقلال بيشتر، تسخير جسم توسط مادر...

پاورپوينت تحليل و بررسي اختلالات خوردن

پاورپوينت تحليل و بررسي اختلالات خوردن داراي 77 اسلايد با ظاهري زيبا ، متفاوت ، مفيد، مختصر و قابل ويرايش مي باشد.


مشخصات فايل

تعداد صفحات 77
حجم 1493 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي pptx
دسته بندي روان شناسي


توضيحات كامل

پاورپوينت تحليل و بررسي اختلالات خوردن

فهرست مطالب:

بي اشتهايي عصبي

همه گيرشناسي

بيماريهاي همراه

سبب شناسي

تشخيص

خصوصيات باليني

انواع فرعي

تشخيص افتراقي

سير و پيش اگهي

درمان

پراشتهايي عصبي

همه گيرشناسي

سبب شناسي

تشخيص

خصوصيات باليني

پيش اگهي

درمان

اختلالات شبه جسمي

اختلال جسماني سازي

همه گيرشناسي

سبب شناسي

تشخيص

خصوصيات باليني

تشخيص افتراقي

سير و پيش اگهي

درمان

اختلال تبديلي(CONVERSION)

همه گيرشناسي

سبب شناسي

تشخيص

سير و پيش اگهي

درمان

همه گيرشناسي

سبب شناسي

تشخيص

خصوصيات باليني

تشخيص افتراقي

سير و پيش اگهي

درمان

اختلال بدريخت انگاري

همه گيرشناسي

سبب شناسي

تشخيص

سير و پيش اگهي

درمان

روانپزشكي و پزشكي

طب روان تني

نظريه ها

سردرد

عوامل خطر

درمان اختلالات روان تني

خود كشي Suicide

عوامل خطرساز

همه گير شناسي

علايم نشانه تمايل بالا به خودكشي

همسرآزاري

بخشي از متن پاورپوينت :

بي اشتهايي عصبي

از اصطلاح يوناني به معني از دست دادن اشتها

با آشفتگي هاي body image همراه است و فرد علي رغم لاغري آشكار تصور مي كند به شكل ناراحت كننده اي چاق است.

همه گيرشناسي

شايعترين سن شروع 14 تا 18 سالگي
شيوع در دختران 0/5 تا 1%
شيوع در دخترها 10 تا 20 برابر
در كشورهاي پيشرفته بيشتر
در مانكن ها و بالرين ها بيشتر

بيماريهاي همراه

65% با افسردگي

34% با جمعيت هراسي

26% با اختلال وسواسي جبري

سبب شناسي

عوامل زيستي: كاهش نوراپي نفرين
عوامل ژنتيكي: همگامي بيشتر در دوقلوهاي تك تخمكي
عوامل اجتماعي: همدلي اندك در خانواده، روابط مشكل دار با خانواده، فعاليت هاي خاص مثل رقص باله و كشتي
مردان هم جنسگرا
عوامل روانشناختي: خواست استقلال بيشتر، تسخير جسم توسط مادر...


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

بازدید : 16
11 زمان : 1399:2

پاورپوينت نظريه معنادرماني ويكتور فرانكل

فهرست مطالب :

نظريه معنا درماني دكتر فرانكل

تاريخچه زندگي دكتر ويكتور فرانكل

موضوعات مهم در نظريه فرانكل

لوگوتراپي

انجام كاري ارزشمند

با تجربه ارزش والا

تحمل درد و رنج

كاربرد معنا درماني

ناكامي وجودي

خلا ء وجودي

نقد و ارزيابي معنادرماني

بخشي از متن پاورپوينت :

نظريه معنا درماني دكتر فرانكل

معنا درماني يك شاخه مجزا در مكتب روان درماني هستي گرا است .

هستي درماني يك رويكرد فلسفي و يك نگرش و ديد جديد براي فهم و شناخت انسان است .
اين درمان براي كمك به افراد براي حل كردن مسائل زندگي امروزي مانند: انزوا،بيگانگي و بي معنايي به وجود آمد .

دكتر ويكتور فرانكل يكي از شخصيتهاي اصلي درمان وجودي است.

تاريخچه زندگي دكتر ويكتور فرانكل

فرانكل در سال 1930 مدرك پزشكي و در سال 1949 مدرك دكتري خود را در فلسفه از دانشگاه وين دريافت كرد . او در دانشگاه وين دانشيار شد و بعدا در ايالات متحده دانشگاه اينتر نشنال واقع در سن دياگو سخنران برجسته اي شد. آثار فرانكل به بيش از 20 زبان ترجمه شدند و عقايد او همچنان بر رشد درمان وجودي تاثير مهمي دارند.

گرچه فرانكل قبل از سالهاي وحشتناك در اردوگاههاي مرگ نازي كاربرد رويكرد وجودي در حرفه باليني را شروع كرده بود ولي تجربيات او در اين اردوگاه ها ديدگاههاي او را تائيد كردند . فرانكل (1963) واقعيتهايي را كه فلاسفه و نويسندگان وجودي بيان كرده بودند شخصا مشاهده و تجربه كرد...

پاورپوينت نظريه معنادرماني ويكتور فرانكل

پاورپوينت نظريه معنادرماني ويكتور فرانكل داراي 24 اسلايد با ظاهري زيبا ، متفاوت ، مفيد، مختصر و قابل ويرايش مي باشد.


مشخصات فايل

تعداد صفحات 24
حجم 65 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي pptx
دسته بندي روان شناسي


توضيحات كامل

پاورپوينت نظريه معنادرماني ويكتور فرانكل

فهرست مطالب :

نظريه معنا درماني دكتر فرانكل

تاريخچه زندگي دكتر ويكتور فرانكل

موضوعات مهم در نظريه فرانكل

لوگوتراپي

انجام كاري ارزشمند

با تجربه ارزش والا

تحمل درد و رنج

كاربرد معنا درماني

ناكامي وجودي

خلا ء وجودي

نقد و ارزيابي معنادرماني

بخشي از متن پاورپوينت :

نظريه معنا درماني دكتر فرانكل

معنا درماني يك شاخه مجزا در مكتب روان درماني هستي گرا است .

هستي درماني يك رويكرد فلسفي و يك نگرش و ديد جديد براي فهم و شناخت انسان است .
اين درمان براي كمك به افراد براي حل كردن مسائل زندگي امروزي مانند: انزوا،بيگانگي و بي معنايي به وجود آمد .

دكتر ويكتور فرانكل يكي از شخصيتهاي اصلي درمان وجودي است.

تاريخچه زندگي دكتر ويكتور فرانكل

فرانكل در سال 1930 مدرك پزشكي و در سال 1949 مدرك دكتري خود را در فلسفه از دانشگاه وين دريافت كرد . او در دانشگاه وين دانشيار شد و بعدا در ايالات متحده دانشگاه اينتر نشنال واقع در سن دياگو سخنران برجسته اي شد. آثار فرانكل به بيش از 20 زبان ترجمه شدند و عقايد او همچنان بر رشد درمان وجودي تاثير مهمي دارند.

گرچه فرانكل قبل از سالهاي وحشتناك در اردوگاههاي مرگ نازي كاربرد رويكرد وجودي در حرفه باليني را شروع كرده بود ولي تجربيات او در اين اردوگاه ها ديدگاههاي او را تائيد كردند . فرانكل (1963) واقعيتهايي را كه فلاسفه و نويسندگان وجودي بيان كرده بودند شخصا مشاهده و تجربه كرد...


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

بازدید : 20
11 زمان : 1399:2

دانلود پاورپوينت معرفي سازه هاي بتني پيش تنيده و كاربردهاي آن جهت رشته معماري در قالب 38 اسلايد و با فرمت بصورت كامل و جامع و با قابليت ويرايش


سازه پيش‌تنيده سازه اي است كه با تركيب رشته‌ها يا ميلگردهاي فولادي (Tendon) و بتن ساخته شده كه با تحت كشش قرار گرفتن كابل‌هاي فولادي باعث افزايش ظرفيت باربري بتن مي‌گردد. ميله‌هاي فولادي در پروسه ساخت يا پس از ساخت، تحت كشش (مثلاً با جك‌هاي هيدروليك) قرار مي‌گيرند. اين تدبير باعث مي‌شود كه بتن موجود در سازه تحت تنش فشاري قرار گيرد. از آنجا كه مقاومت بتن در فشار بسيار بيشتر از مقاومت آن در كشش هست، اعمال اين بارهاي خارجي مذكور به سازه، موجب كاهش تنش كششي در بتن مي‌شوند؛ بنابراين بتن موجود يا تحت تنش كششي قرار نمي‌گيرد يا مقدار بسيار كمي تنش كششي (كمتر از استحكام شكست بتن) تحمل مي‌كند. اين تدبير باعث مي‌شود كه قابليت تحمل بار سازه با بتن تحت فشار بسيار بيشتر از سازه مشابه بدون پيش تنيدگي باشد.


فهرست مطالب
مفهوم پيش تنيدگي
تاريخچه ي پيش تنيدگي
معرفي سيستم پيش تنيدگي
مقايسه ي بتن پيش تنيده بابتن مسلح(آرمه)
روش هاي پيش تنيدگي
كاربردهاي پيش تنيدگي
عمل تصحيح درمحاسبات
طراحي سازه
مزاياي استفاده ازسيستم پيش تنيدگي
كليپ و گالري تصاوير

پاورپوينت معرفي سازه هاي بتني پيش تنيده و كاربردهاي آن

دانلود پاورپوينت معرفي سازه هاي بتني پيش تنيده و كاربردهاي آن


مشخصات فايل

تعداد صفحات 38
حجم 6386 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي pptx
دسته بندي معماري


توضيحات كامل

دانلود پاورپوينت معرفي سازه هاي بتني پيش تنيده و كاربردهاي آن جهت رشته معماري در قالب 38 اسلايد و با فرمت بصورت كامل و جامع و با قابليت ويرايش


سازه پيش‌تنيده سازه اي است كه با تركيب رشته‌ها يا ميلگردهاي فولادي (Tendon) و بتن ساخته شده كه با تحت كشش قرار گرفتن كابل‌هاي فولادي باعث افزايش ظرفيت باربري بتن مي‌گردد. ميله‌هاي فولادي در پروسه ساخت يا پس از ساخت، تحت كشش (مثلاً با جك‌هاي هيدروليك) قرار مي‌گيرند. اين تدبير باعث مي‌شود كه بتن موجود در سازه تحت تنش فشاري قرار گيرد. از آنجا كه مقاومت بتن در فشار بسيار بيشتر از مقاومت آن در كشش هست، اعمال اين بارهاي خارجي مذكور به سازه، موجب كاهش تنش كششي در بتن مي‌شوند؛ بنابراين بتن موجود يا تحت تنش كششي قرار نمي‌گيرد يا مقدار بسيار كمي تنش كششي (كمتر از استحكام شكست بتن) تحمل مي‌كند. اين تدبير باعث مي‌شود كه قابليت تحمل بار سازه با بتن تحت فشار بسيار بيشتر از سازه مشابه بدون پيش تنيدگي باشد.


فهرست مطالب
مفهوم پيش تنيدگي
تاريخچه ي پيش تنيدگي
معرفي سيستم پيش تنيدگي
مقايسه ي بتن پيش تنيده بابتن مسلح(آرمه)
روش هاي پيش تنيدگي
كاربردهاي پيش تنيدگي
عمل تصحيح درمحاسبات
طراحي سازه
مزاياي استفاده ازسيستم پيش تنيدگي
كليپ و گالري تصاوير


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

بازدید : 10
11 زمان : 1399:2

پاورپوينت آموزش درس بيست و يكم مطالعات اجتماعي پايه چهارم ابتدايي

پاورپوينت آموزش درس بيست و يكم كتاب مطالعات اجتماعي پايه چهارم ابتدايي ( تقويم ) ، تشكيل شده از 23 اسلايد گوناگون، جهت تدريس در كلاس هوشمند توسط معلم كلاس چهارم طراحي شده است.


مشخصات فايل

تعداد صفحات 23
حجم 5659 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي pptx
دسته بندي عمومي و آزاد


توضيحات كامل

پاورپوينت آموزش درس بيست و يكم كتاب مطالعات اجتماعي پايه چهارم ابتدايي ( تقويم ) ، تشكيل شده از 23 اسلايد گوناگون، جهت تدريس در كلاس هوشمند توسط معلم كلاس چهارم طراحي شده است.

تهيه اين فايل آموزشي براي مرور درس در منزل توسط دانش آموزان و همچنين كسب آمادگي لازم قبل از تدريس براي همكاران محترم توصيه مي گردد .

متن ها و آموزش هاي ارائه شده در اين پاورپوينت كاملاً با متن درس 21 كتاب مطالعات اجتماعي كلاس چهارم ابتدايي مطابقت دارد.

دانش آموزان عزيز با مشاهده اين محتواي آموزشي با مفاهيمي مانند : فصل ها ، روز جمعه ، تقويم و تعطيلات رسمي آشنا مي شوند.

اين پاورپوينت شامل سئوالات متن همراه با جواب آن نيز مي باشد .

تصاويري از محيط اين پاورپوينت :


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

بازدید : 14
11 زمان : 1399:2

پاورپوينت بيماري پانيك يا اختلال وحشت زدگي

پاورپوينت بيماري پانيك يا اختلال وحشت زدگي در 38 اسلايد بسيار زيبا و قابل ويرايش آماده ارائه با اسلايدشو با فرمت pptx و رعايت تمامي استانداردهاي زبان فارسي


مشخصات فايل

تعداد صفحات 38
حجم 4286 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي pptx
دسته بندي پاورپوينت


توضيحات كامل

پاورپوينت بيماري پانيك يا اختلال وحشت زدگي در 38 اسلايد بسيار زيبا و قابل ويرايش آماده ارائه با اسلايدشو با فرمت pptx و رعايت تمامي استانداردهاي زبان فارسي

فهرست مطالب

مقدمه

شيوع بيماري پانيك يا اختلال وحشت زدگي

معيارهاي DSM-5 براي بيماري پانيك

علل بيماري پانيك يا اختلال وحشت زدگي

نظريه‌هاي روانشناختي درباره بيماري پانيك

نمونه‌اي از سوالات ASI-R

درمان بيماري پانيك

بخشي از متن

مقدمه

همانطور كه از نامش پيداست، بيماري پانيك يا اختلال وحشت زدگي (panic disorder ) يعني حملات مكرر وحشت يا اضطراب. اين حملات با بعضي نشانه هاي فيزيكي همراه هستند، از جمله تپش قلب، تنفس سريع، سرگيجه، تعريق زياد، تهوع، و لرزش. علاوه بر آن، ممكن است فرد به شدت رعب و دي پرسوناليزيشين احساس كند. (مسخ شخصيت حالتي است كه در آن فرد احساس مي‌كند “خودش نيست”، اعمال خود را از نگاه فرد ديگري تماشا مي‌كند و هيچ كنترلي روي شرايط محيطي ندارد).

اكثر مردم، در زندگي خود، حداقل يك بار به حمله پانيك دچار مي‌شوند، اما اختلال وحشت زدگي زماني تشخيص گذاري مي‌شود كه حملات پنيك به طور دايم و غير منتظره روي بدهند و تا يك ماه بعد، احتمال روي دادن دوباره آنها وجود داشته باشد. حملات پنيك براي بعضي افراد غير قابل پيش بيني هستند ولي ممكن است براي ديگران با موقعيت‌ها يا رويدادهاي خاص (مثلاً، سوار اتوبوس يا مترو شدن) تداعي شود.

بيماري پانيك با تعدادي ترس و نگراني كه در فرد ايجاد مي‌شود مرتبط است، از جمله: ترس از اين كه مبادا حملات وحشت زدگي علت‌هاي پزشكي حاد داشته باشند (مثلاً، بيماري قلبي، صرع)، هر چند آزمايش‌هاي پزشكي مكرر نشان مي‌دهند كه هيچ مشكل پزشكي وجود ندارد. بعضي ديگر فكر مي‌كنند كه در حال از دست دادن كنترل بر زندگي خود يا در حال ديوانه شدن هستند.

كساني كه از اين اختلال رنج مي‌برند، در رفتار و زندگي خود تغييرات عمده‌اي به وجود مي‌آورند. براي مثال، هميشه اطمينان حاصل مي‌كنند كه محلي “امن” در دسترس است تا در صورت روي دادن حمله وحشت زدگي بتوانند به آنجا پناه ببرند و اين موضوع باعث مي‌شود كه آنها از موقعيت‌هاي اجتماعي (تماس با ديگران) دور شوند و حتي شغل خود را ترك كنند. نگراني درباره حملات آينده، اغلب رفتارهاي اجتنابي ايجاد مي‌كند و ترك “امنيت” خانه خود و رفتن به درون جامعه را مشكل مي‌سازد. در اين صورت گفته مي‌شود كه فرد به اختلال اضطراب وحشت زدگي و آگورافوبيا مبتلاست

و ...


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

بازدید : 12
11 زمان : 1399:2

پاورپوينت وكيل مدافع شيطان كيست

پاورپوينت وكيل مدافع شيطان كيست شامل 20 اسلايد زيبا كه با جديدترين نسخه پاورپوينت طراحي شده و قابل ويرايش مي باشد و براي دانشجويان كاربرد دارد .


مشخصات فايل

تعداد صفحات 20
حجم 4019 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي pptx
دسته بندي علوم انساني


توضيحات كامل

پاورپوينت وكيل مدافع شيطان كيست

پاورپوينت وكيل مدافع شيطان كيست شامل 20 اسلايد زيبا ، كه با جديدترين نسخه پاورپوينت طراحي شده و تمام اسلايدها داراي slide show بسيار زيبا و كارشده و قابل ويرايش مي باشد . همچنين به راحتي مي توان قالب آن را به مورد دلخواه تغيير داد و در تهيه آن كليه اصول نگارشي، املايي و چيدمان و جمله بندي رعايت گرديده است. اين پاورپوينت براي دانشجويان كاربرد دارد. در ادامه ابتدا بخشي از متن اين پاورپوينت را براي شما آورده ايم ، سپس فهرست مطالب و در انتها تصويري از پيش نمايش اسلايدهاي اين پاورپوينت را براي شما قرار داده ايم تا بتوانيد جزئيات آن را مشاهده كنيد و در صورت تمايل در ادامه مطلب آن را دانلود نماييد .

مقدمه

اگرچه وجود چالش‌هاي زياد در يك تيم به خصوص تيم‌هاي استارتاپي عامل بازدارنده‌اي است، اما اين در حالي است كه گاهي‌اوقات نظرات مخالف مي‌توانند ديدگاه تصميم‌گيرندگان در يك سازمان، شركت و يا كسب‌وكار نوپا (استارتاپ) را بازتر از قبل كنند. در همين راستا، در اين مبحث قصد داريم نقشي تحت عنوان «وكيل مدافع شيطان» را مورد بحث و بررسي قرار دهيم به طوري كه اگر تيمي از يك سو پتانسيل پذيرش فردي با اين نقش را داشته باشد و از سوي ديگر خانم/آقاي وكيل مدافع شيطان هم بتواند كارش را به درستي انجام دهد، خيلي اوقات اين قضيه مي‌تواند جلوي ضررهاي هنگفت قبل از شكست يك ايده يا محصول را بگيرد!

Devil’s Advocate (وكيل مدافع شيطان) كسي است كه اصطلاحاً با ديدن نيمهٔ خالي ليوان در ارتباط با هر ايده يا موضوعي، نظرات مخالف خود را به صورت كاملاً شفاف بيان مي‌كند. در يكي از شمارگان مجلهٔ Journal of Applied Psychology، به نتايج تحقيقي اشاره شده بود مبني بر اينكه تيم‌ها يا استارتاپ‌هايي كه در ميان اعضاي خود فردي را دارند كه مي‌تواند نظري مخالف با نظرات ديگر اعضاي تيم ابزار كند، از راندمان كاري به مراتب بيشتري نسبت به تيم‌هايي كه همهٔ اعضاء همواره موافق يك ايده هستند عمل مي‌كنند!

در واقع، وقتي فردي رويكرد متضادي را اتخاذ مي‌كند، ديگر اعضاي تيم را به وَجد مي‌آورد تا از نظرات خود دفاع كنند؛ براي اين منظور، ايشان نگاه عميق‌تري به تصميمات خود خواهند داشت و همين نگاه عميق به مسئله، منجر بدين خواهد شد تا ديگر افراد با تفكر انتقادي و از زواياي ديگري به مسئله نگاه كرده و از درست بودن سولوشن خود، اطمينان حاصل كنند.

چه‌طور نقش يك وكيل مدافع شيطان را به خوبي بازي كنيم؟

گرچه در مزيت‌هاي حضور يك وكيل مدافع شيطان در ميان اعضاي تيم شكي نيست، اما كسي كه اين نقش را بر عهده مي‌گيرد نيز بايد يكسري اصول را رعايت كند كه در غير اين صورت، از ديد سايرين فردي همچون «آيهٔ يأس» يا فردي «منفي‌نگر» تلقي خواهد شد!

نحوهٔ بيان ديدگاه مخالف توسط وكيل مدافع شيطان بسيار حائز اهميت است؛ همچنين تفسير ديدگاه‌هاي مخالف اين فرد توسط ساير اعضاي تيم نيز مهم مي‌باشد.

يكي از محققين بررسي اين موضوع در تحقيق فوق‌الذكر به نام Lindred Greer دريافت كه بيش از ۵۰٪ مواقع وقتي كه وكيل مدافع شيطان نظر مخالف خود را اعلام مي‌كند، ديگران ديدگاه وي را مسئله‌اي شخصي تلقي كرده و احساسات ايشان جريحه‌دار مي‌شود. در همين راستا وي اعتقاد دارد كه:

وقتي تناقض‌ها شخصي مي‌شن، احساسات بر اعضاي تيم غلبه مي‌كنه و منطق رنگ مي‌بازه. لذا خيلي مهمه كه وكيل مدافع شيطان نظرش رو به گونه‌اي ابراز كنه كه ديگران تحت هيچ عنوان به خود نگيرن بلكه صرفاً به عنوان رويكردي مخالف با رويكرد خود تلقي‌اش كنن.

جالب است بدانيم كه وقتي يك ديدگاه مخالف به شكل مشاجره مطرح شود، بحث به حاشيه كشيده شده و در نتيجه تيم‌ها از عملكردي به مراتب پايين‌تر برخوردار خواهند شد.

و ...

فهرست مطالب

مقدمه

چه‌طور نقش يك وكيل مدافع شيطان را به خوبي بازي كنيم؟

لزوم برخورداري استارتاپ‌ها از يك Devil’s Advocate

وكيل مدافع شيطان چه خصوصياتي بايد داشته باشد؟

خصوصيات تيم براي پذيرش وكيل مدافع شيطان

هَندل كردن چالش‌هاي پيش‌رو

عنوان : پرواز زدگي يا جت لگ چيست

فرمت : پاورپوينت

تعداد صفحات : 25

پيش نمايش تمام صفحات پاورپوينت

پرواز زدگي يا جت لگ چيست


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

بازدید : 3
11 زمان : 1399:2

انتخاب همه توضيحات

پرسشنامه ارزيابي عملكرد با استفاده از رويكرد كارت امتيازي متوازن

فرمت فايل : docx

تعداد صفحات : 6

حجم فايل : 52

گروه فايل : پرسشنامه

پرسشنامه ارزيابي عملكرد با استفاده از رويكرد كارت امتيازي متوازن

پرسشنامه ارزيابي عملكرد با استفاده از رويكرد كارت امتيازي متوازن

اين فايل در تحقيقاتي كه به ارزيابي عملكرد با استفاده از رويكرد BSC مي پردازد مورد استفاده قرار مي گيرد. در رويكرد كارت امتيازي ۴ منظر مالي ، فرايندهاي داخلي ، رشد و يادگيري و مشتري مورد ارزيابي قرار ميگيرد.

معمولا منظر مالي با استفاده از اسناد و مدارك موجود در سازمان سنجيده مي شود. اما براي سه منظر ديگر معمولا از پرسشنامه استفاده مي شود. شاخص ها معمولا با تركيبي از سوالات در پرسشنامه ها سنجيده مي شوند. مديران ، كاركنان و مشتريان پاسخگويان به پرسشنامه ها هستند كه به تفكيك آورده شده اند. مي توان براي ديگر سازمان با الهام از اين پرسشنامه ، سوالات مخصوص را طراحي نمود.

تعداد سوالات مديران ۱۹

تعداد سوالات كاركنان ۱۹

تعداد سوالات مشتريان ۱۴

مبلغ : 3000 تومان

دانلود

بازدید : 15
11 زمان : 1399:2

بررسي باكتري كوكسيلا بورنتي

بررسي باكتري كوكسيلا بورنتي در 24 صفحه ورد قابل ويرايش با فرمت doc


مشخصات فايل

تعداد صفحات 24
حجم 175 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي docx
دسته بندي زيست شناسي


توضيحات كامل

بررسي باكتري كوكسيلا بورنتي در 24 صفحه ورد قابل ويرايش با فرمت doc

فهرست مطالب

مقدمه

تاريخچه

كليات

مخازن بيماري

راه هاي انتقال و علائم بيماري

ويژگي رشد و مقاومت

افراد در معرض خطر

پيشينه تحقيق

نتيجه

منابع

بخشي از متن

كوكسيلا بورنتي ، عامل يك باكتريوزيوش مشترك بين انسان و دام است . بيماري حاصل از آلودگي با آن در انسان تب كيو و در حيوانات كوكسيلوزيس ناميده مي شود . [30]

كوكسيلا بورنتي پاتوژني فوق العاده قوي است . تا سال 1955 كوكسيلا بورنتي در 51 كشور از كل پنج قاره يافت شده است و تنها مناطق شناخته شده جهان كه فاقد اين عفونت مي باشند نيوزلند و قطب شمال است .

كوكسيلا بورنتي يك كوكوباسيل چند شكلي با ابعاد 0.3 -0.1 ميكرومتر است . از لحاظ ساختماني ، مشابه به باكتري هاي گرم منفي است و اين ارگانيسم فقط در سلول زنده تكثير مي يابد ، كوكسيلا داخل سلول هاي يوكاريوت رشد و تكثير مي يابد (داخل سلول اجباري است ) و نسبت به بقيه ريكتزياها بيشترين مقاومت را دارد .[34] ويژگي ديگر كوكسيلا بورنتي ، گوناگوني آنتي ژني است كه همان گوناگوني فازي ناميده مي شود و اين ميكرو ارگانيسم داراي دو فاز پادگني است كه مربوط به قسمتي از ليپوپلي ساكاريد است و باهيچ يك از ديگر ريكتزياها مشترك نيست .


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

تعداد صفحات : 44

درباره ما
موضوعات
آمار سایت
 • کل مطالب : 443
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 0
 • بازدید امروز : 198
 • بازدید کننده امروز : 1
 • باردید دیروز : 498
 • بازدید کننده دیروز : 0
 • گوگل امروز : 2
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 3394
 • بازدید ماه : 3394
 • بازدید سال : 5970
 • بازدید کلی : 5970
 • <
  پیوندهای روزانه
  آرشیو
  اطلاعات کاربری
  نام کاربری :
  رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • خبر نامه


  معرفی وبلاگ به یک دوست


  ایمیل شما :

  ایمیل دوست شما :  کدهای اختصاصی